• Nätbolag eller nätägare?

  Låt Scadma Konsult hjälpa er med SCADA-systemet och elektromagnetiska fältberäkningar. Vi är en elkraftkonsult med lång erfarenhet av SCADA och EMF. Vi utför också magnetfältsmätning i bostäder, skolor och på arbetsplatser.

 • Nätbolag eller nätägare?

  Låt Scadma Konsult hjälpa er med SCADA-systemet och elektromagnetiska fältberäkningar. Vi är en elkraftkonsult med lång erfarenhet av SCADA och EMF. Vi utför också magnetfältsmätning i bostäder, skolor och på arbetsplatser.

 • Nätbolag eller nätägare?

  Låt Scadma Konsult hjälpa er med SCADA-systemet och elektromagnetiska fältberäkningar. Vi är en elkraftkonsult med lång erfarenhet av SCADA och EMF. Vi utför också magnetfältsmätning i bostäder, skolor och på arbetsplatser.

 • Nätbolag eller nätägare?

  Låt Scadma Konsult hjälpa er med SCADA-systemet och elektromagnetiska fältberäkningar. Vi är en elkraftkonsult med lång erfarenhet av SCADA och EMF. Vi utför också magnetfältsmätning i bostäder, skolor och på arbetsplatser.

 • Nätbolag eller nätägare?

  Låt Scadma Konsult hjälpa er med SCADA-systemet och elektromagnetiska fältberäkningar. Vi är en elkraftkonsult med lång erfarenhet av SCADA och EMF. Vi utför också magnetfältsmätning i bostäder, skolor och på arbetsplatser.

En flexibel elkraftkonsult med stort kunnande

Scadma Konsult är en elkraftkonsult med djupa kunskaper inom elkraftteknik. Vi är specialister på styr- och driftövervakningssystem (SCADA) samt magnetfältsmätning och beräkningar av elektromagnetiska fält (EMF). Inom dessa segment erbjuder vi flera kvalificerade tjänster. Genom att anlita Scadma Konsult får ni en lyhörd och flexibel elkraftkonsult som utfört många uppdrag inom områdena SCADA och EMF. Vi sätter oss snabbt in i er verksamhet och genomför projekten med stor omsorg och precision. Som lite mindre konsultbolag har vi dessutom korta kontaktvägar och låga overheadkostnader. Det är enkelt och kostnadseffektivt att samarbeta med Scadma Konsult!

Nöjda kunder som förlänger sina kontrakt

Bland Scadma Konsults uppdragsgivare finns bland annat Vattenfall och Svenska Kraftnät. Som elkraftkonsult inom SCADA anlitas vi ofta av nätbolag, nätägare och leverantörer av nätutrustning, Inom området EMF anlitas vi också av fastighetsägare, kommuner och skolor som efterfrågar magnetfältsmätning. Det kanske bästa kvittot på att en kund är nöjd är när kontraktet förlängs. Vi har, för att nämna ett exempel, flera gånger fått fortsatt förtroende av Svenska Kraftnät, som arbetar i driftövervakningssystemet PowerOn Reliance. Vi hjälper kunden med både SCADA- och EMS-applikationer.

Genomförda uppdrag inom SCADA och EMF

Svenska Kraftnät
Sundbyberg

Utveckling och underhåll av driftövervakningssystemet XA21 (numera PowerOn Reliance). SCADA, EMS
Punkt-till-punkt-tester samt idrifttagning av elnätstationer
Utbildning av nya konsulter i XA21, SCADA och EMS-applikationer
Ansvar för och styrning av nya konsulter, till exempel genom veckomöten och delegering av arbetsuppgifter
Projektledning för införande av nya arbetsrutiner för att kvalitetssäkra larmhanteringsfunktionaliteten i XA21

Vattenfall Eldistribution AB
Trollhättan

Ledning av utbildning om mätvärdesinsamling och mätvärdeskvalitet i driftövervakningssystemet Enmac (SCADA, DMS)
Utbildningen omfattade följande moment: primärapparater, mätvärdesomvandlare, RTU, överföring samt mätvärdesinställningar för Enmac

Industribolag
Gävle

Utredning huruvida gränsvärden för det magnetiska fältet överskreds i kundens kontorslokaler
Detta eftersom en transformatorstation fanns i nära anslutning till kontoret
Scadma Konsult utförde mätning av den magnetiska fältstyrkan på utvalda punkter i kundens kontorslokaler samt tog fram en rapport där mätningar, gränsvärden och slutsatser redovisades

Som elkraftkonsult har vi bland annat samarbetat med

elkraftkonsult SCADA