Våra tjänster

EMF SCADA-system

SCADA-system (styr- och driftövervakningssystem)

SCADA-system är en av våra absoluta specialiteter. Inom detta tjänsteområde har vi ett flertal återkommande kunder, till exempel Vattenfall Eldistribution och Svenska Kraftnät. Som SCADA-konsult är vi en extraresurs i kundernas linjeverksamhet, tar fram nya arbetsrutiner, projektleder, utbildar och felsöker. Kort sagt gör vi det mesta som kunden efterfrågar i sitt SCADA-system.

Scadma Konsult behärskar flera SCADA-system. Till exempel har vi mångårig erfarenhet av PowerOn Reliance (General Electric Harris, EMS) samt Enmac/PowerOn Fusion (General Electric, DMS). Vi är en SCADA-konsult med kort startsträcka och sätter oss snabbt in i ert SCADA-system och era rutiner. Ni väljer om vi gör en punktinsats eller arbetar operativt i ert SCADA-system under en längre tid. Oavsett upplägg får ni en flexibel och kostnadseffektiv elkraftkonsult med stort engagemang och brett kunnande inom SCADA.

Våra kompetensområden

  • Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA-system)
  • Distribution Management System (DMS)
  • Energy Management System (EMS)
  • Mätvärdesinsamling av realtidsdata
  • Magnetfältsmätning (EMF)
  • Elektromagnetiska fältberäkningar (EMF)
  • Förstudier: nätanslutning av vindkraftparker
  • Nätberäkningar: kortslutnings- och lastflödesberäkningar

Intresserad?

Vill du veta mer om tjänsteområdena SCADA-system och EMF? Ring oss på 0702-49 49 71 eller klicka här för att göra en intresseanmälan.

Ramavtal

Tillämpar ni ramavtal vid upphandling av konsulttjänster? Inga problem, ni kan anlita Scadma Konsult ändå. Vi har partneravtal och är underkonsult till några av de största teknikkonsultbolagen i Norden som i sin tur har omfattande ramavtal gentemot statliga och kommunala aktörer.

EMF (magnetfältsmätning och beräkningar av elektromagnetiska fält)

Vårt andra tjänsteområde, EMF (magnetfältsmätning och beräkningar av elektromagnetiska fält), efterfrågas av allt från nätbolag och industrier till fastighetsbolag, kommuner och skolor. Ett annat vanligt applikationsområde är spårbunden trafik. Kunderna inom dessa områden vänder sig till Scadma Konsult för mätningar av magnetfältet eller beräkningar på den magnetiska fältstyrkan, till exempel från kraftledningar och krafttransformatorer. Vi hjälper dem att utreda styrkan av de magnetfält som anställda, boende och skolelever utsätts för samt om fältstyrkans storlek underskrider myndigheternas krav.

Det finns forskningsrapporter som pekar på ett samband mellan långvarig exponering för växlande magnetfält och utvecklande av cancer. I nära anslutning till kraftledningar och fördelningsstationer är styrkan på magnetfältet förhöjd. Misstankarna om ett samband mellan magnetfält och cancer gör att myndigheter såsom Boverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket rekommenderar en viss försiktighet. I en gemensam broschyr (”Magnetfält och eventuella hälsorisker”, år 2000) rekommenderar de bland annat:

>> ”Undvik att placera nya bostäder, skolor och daghem etc nära befintliga elanläggningar som ger förhöjda magnetfält, om det finns alternativa placeringar.” <<

Scadma Konsult kan också utreda om en kraftledning förhöjer den magnetiska fältbilden och förse dig som beställare med grafer över den magnetiska fältstyrkan eller en komplett förstudie. Våra beräkningar inom området EMF krävs bland annat i och med upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för ansökan om ny ledningskoncession.

SCADA-system EMF